بادنجان،ضد بیماری قلبی

بادنجان سبزی است که ترکیب هایی با خاصیت آنتی اکسیدانی دارد از جمله کافئیک اسید و کلروژنیک اسید.به علاوه در …

بادنجان،ضد بیماری قلبی ادامه مطلب