آموزش اکسل – درس چهارم – کار با سلولها

اگر بر روی سلولی كه مطلبی در آن تایپ شده كلیك كنیم و بخواهیم قسمتی از آن را ویرایش كنیم كلید متنی سلول پاك می شود و برای رفع این مشكل به یكی از روشهای زیر عمل می كنیم :

روش اول : بر روی سلول كلیك كرده و سپس در نوار فرمول كلیك كرده ویرایش را انجام می دهیم .

روش دوم : بر روی سلول Double كلیك كرده و ویرایش را انجام می دهیم.

ویرایش صفحات كاری :

انتخاب یك یا چند خانه :

۱- توسط صفحه كلید :

– برای انتخاب یك خانه كافی است با مكان نما بر روی آن برویم .

– برای انتخاب تعدادی خانه مجاور كافی است ئكمه Shift را پایین نگه داشته و با مكان نما بر روی آن حركت كنیم .

– برای انتخاب سطر جاری كافی است كلیدهای shift + spacebar را بفشاریم .

– برای انتخاب ستون جاری كافی است كلیدهای Ctrl + Spacebar را بزنیم .

برای انتخاب كاربرگ جاری كافی است كلیدهای Ctrl + shift + spacebar را بزنیم و یا Ctrl + A را می زنیم .

۲- توسط ماوس :

– برای انتخاب یك خانه كافی است با ماوس بر روی آن كلیك كنیم .

انتخاب یك یا چند خانه :

۱- توسط صفحه كلید :

– برای انتخاب یك خانه كافی است یا جهت نما (Arrow Key ) بر روی آن برویم .

– برای انتخاب تعدادی خانه مجاور كافی است دكمه Shift را پایین نگه داشته و با كلیدهای جهت نما بر روی آن حركت كنیم .

– برای انتخاب سطر جاری كافی است كلیدهای Shift + Spacebar را بفشاریم .

– برای انتخاب یك ستون كافی است كلیدهای Ctrl + Spacebar را بزنیم .

– برای انتخاب كاربرگ جاری كافی است كلیدهای Ctrl + Shift + Spacebar را بزنیم.

۲- توسط ماوس

– برای انتخاب یك خانه كافی است با ماوس بر روی آن كلیك كنیم .

– برای انتخاب تعدادی خانه مجاور كافی است دكمه سمت چپ ماوس را پایین نگه داشته و روی خانه ها Drag كنیم .

– برای انتخاب یك سطر كافی است روی شماره سطر كلیك كنیم .

– برای انتخاب یك ستون كافی است روی حرف ستون كلیك كنیم .

– برای انتخاب یك كاربرگ كافی است بر روی سلول * كلیك كنیم .

نكته :

برای انتخاب تعدادی خانه غیر مجاور با ماوس به تنهایی یا صفحه كلید به تنهایی نمی توان انتخاب را انجام داد و باید از ماوس و صفحه كلید، هر دو استفاده كنیم . برای این كار كافی است كلید Ctrl را پایین نگه داشته و روی خانه های مورد نظر كلیك كنیم .

آموزش اکسل-درس چهارم - کار با سلولها

دستور برگشت :

می توانیم عمل انجام شده را برگردانیم . فرض كنید در سلول A1 عدد ۱۰ را می نویسیم و سپس آن را پاك می كنیم . اگر در این زمان از دستور Undo استفاده كنیم. عدد ۱۰ بر می گردد. برای استفاده از Undo به یكی از روشهای زیر عمل می كنیم .

روش اول :

۱- انتخاب منوی Edit

۲- انتخاب Undo

روش دوم :

فشردن همزمان كلیدهای Ctrl + Z

روش سوم :

استفاده از آیكون Undo در نوار ابزار Standard

دستور Redo :

با این دستور می توانیم عمل Undo را برگردانیم . برای اجرای این دستور به یكی ار روشهای زیر عمل می كنیم :

روش اول :

۱- منوی Edit

۲- انتخاب Redo

روش دوم :

فشردن همزمان كلیدهای Ctrl + Y

روش سوم :

استفاده ار آیكون Redo در نوار ابزار Standard

 

نسخه برداری و انتقال سلولها

نسخه برداری از سلولها :

۱- موضوعات مورد نظر را انتخاب می كنیم .

۲- به یكی از روشهای زیر Copy را انتخاب می كنیم

الف – استفاده ار آیكون كپی

ب- انتخاب منوی Edit ، گزینه Copy

ج – راست كلیك بر روی موضوع و انتخاب گزینه Copy

د- فشردن همزان كلیدهای Ctrl + C

۳- كلیك بر روی مكانی كه می خواهیم اطلاعات اضافه شوند.

۴- با یكی از روشهای زیر Paste را انتخاب می كنیم :

الف- استفاده از آیكون Paste

ب- انتخاب منوی Edit ، گزینه Paste

ج- راست كلیك بر روی موضوع و انتخاب گزینه Paste

د- فشردن همزمان كلیدهای Ctrl + V

انتقال سلولها :

عمل انتقال مشابه عمل كپی است با این تفاوت كه در انتقال، اطلاعات از مبدا به مقصد منتقل شده و دیگر مبدا اطلاعات وجود ندارند ولی در Copy یك نسخه از اطلاعات مبدا به مقصد منتقل می شود . بنابراین هم در مبدا و هم در مقصد اطلاعات را داریم.

۱-انتخاب موضوعات مورد نظر

۲- به یكی از روشهای زیر Cut را انتخاب می كنیم :

الف – استفاده از آیكون Cut

ب- انتخاب منوی Edit ‌، گزینه Cut

ج- راست كلیك بر روی موضوع مورد نظر و انتخاب گزینه Cut

د- فشردن همزمان كلیدهای Ctrl + X

۳- كلیك بر روی محل انتقال موضوعات

۴- به یكی از روشهای گفته شده در حالت قبل گزینه Paste را انتخاب می كنیم .

تذكر : وقتی كه Copy یا Cut را انتخاب می كنیم، كادر چشمك زن به دور سلولهای انتخابی دیده می شود تا زمانی كه این كادر وجود واشته باشد ، Paste امكان پذیر است. و زمانی كه این كادر چشمك زن از بین رفت عمل Paste انجام نمی شود . (تفاوت Excel با Word ) زمانی این كادر چشمك زن از بین می رود كه ما عمل دیگیر انجام دهیم .

اگر بخواهیم اطلاعاتی Copy یا Cut شده را داشته باشیم و دوباره از آنها استفاده كنیم ، مراحل زیر را انجام می دهیم .

۱- انتخاب منوی Edit

۲- انتخاب Office clipboard

۳- در Task Pan منوی Clipboard ظاهر می شود و ما می توانیم در یك لحظه ۲۴ مورد را در Clipboard نگه داریم و از آن استفاده كنیم .

۴- موردی را كه می خواهیم Paste كنیم انتخاب می كنیم (در پنجره Clip Board)

۵- در محل مورد نظر روی Sheet كلیك می كنیم . ۶- Paste می كنیم .

اگر بخواهیم همه موضوعات موجود در Clip board یك باره Paste شود كافی است در برنامه Clipboard روی Paste Cell ، كلیك كنیم .

تذكر : اگر بر روی یك موضوع دوبار Ctrl+c را پشت سر هم بفشاریم . پنجره Clipboard باز می شود .

حذف سلول

پاك كردن سلول و حذف سلول :

در Excel دو مفهوم برای حذف داریم ، یكی حذف محتویات یا به اصطلاح درست تر پاك كردن محتویات سلول و یكی حذف سلول ، در پاك كردن محتویات فقط محتویات سلول پاك شده و خود سلول برجای ماند ولی در حذف سلول در حقیقت تكه انتخاب شده به طور كامل حذف می شود. در این حالت خود سلول و محتویات آن از بین می روند حال به توضیح این در مورد می پردازیم .

پاك كردن محتویات خانه ها :

روش اول :

۱- خانه های مورد نظر را انتخاب می كنیم .

۲- از منوی Edit ، گزینه Clear را انتخاب می كنیم .

۳- زیر منویی باز می شود كه از آن Content را انتخاب می كنیم .

روش دوم :

۱- سلول را انتخاب كرده

۲- دكمه del صفحه كلید را می زنیم .

روش سوم :

۱- بر روی سلول كلیك راست كرده

۲- Clear Content را انتخاب می كنیم .

حذف سلول :

۱- انتخاب سلول های مورد نظر

۲- انتخاب Delete به یكی از روشهای زیر :

الف – Edit – delete

ب – R.C – delete

۳- باید دقت داشته باشیم در این مرحله سلول ها حذف می شوند و در نتیجه به جای آنها حفره ایجاد می شود كه باید سلولهای اطراف جایگزین این فضای خالی شوند. پس برای پر كردن فضای خالی در این مرحله متونی ظاهر شده كه شامل گزینه های زیر است.

الف – Shift Cell Left :

باعث انتقال خانه سمت راست خانه پاك شده به جای آن می شود .

ب- Shift Cells Up :

خانه زیرین خانه پاك شده را بجای آن منتقل می كند .

ج- Entire Row :

سطر زیرین خانه پاك شده را به جای سطری كه خانه پاك شده در آن قرار دارد منتقل می كند.

د- Entire Column :

ستون سمت راست خانه پاك شده را به جای ستونی كه خانه پاك شده در آن قرار دارد منتقل می كند .

نكته :

اگر محیط فارسی بجای ستون سمت راست ، ستون سمت چپ جایگزین می شود .

1 2 3برگهٔ بعدی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

۶ دیدگاه

  1. سلام.
    در اکسل در یک سطر متنی نوشته شده که نیاز هست پاک شود ولی به هیچ روشی پاک نمیشه و مدام ارور میده که ابتدا گروه رو عوض کنید. چکارش کنم؟

  2. چگونه پهنای یک سلول را بزرگتر کنیم
    طوری که خطوط بین آن از بین رفته و بطور مثال اگر یک جدول را در نظر بگیریم وسلول ما در سطر اول جدول باشد،چگونه سلول ما کل ستونها را در بر گرفته وخطی بین نباشد

  3. با سلام خدمت شما دوست عزیز در صورت تمایل یه سری به وبلاگ من بزنین که درمورد اکسل هستش . و اگه تمایل داشتین با هم تبادل لینک داشته باشیم منتظر جواب شما دوست عزیز هستم. با تشکر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا