آموزش اکسل – درس ششم – لیست خودکار

ابزارهای تولید محتوا » مایکروسافت اکسل » آموزش اکسل – درس ششم – لیست خودکار
9 آگوست 2010 چاپ

یكی از مفیدترین ویژگیهای برنامه Excel ، قابلیت پر كردن داده های متوالی بصورت خودكار می باشد . كه به این عمل Auto fill گویند . داده های متوالی می توانند مجموعه ای از داده ها بصورت 1و2و3و4 ….. یا 10و20و30…. یا از حروف A,B,C,…. تشكیل شده باشند . همچنین می تواند تاریخ یا روزهای هفته یا ماههای سال باشند. حتی می توان مجموعه ای از داده ای خاص را تعریف كرد .
برای این كار مراحل زیر را انجام می دهیم .

1- چند نمونه اولیه از مقادیر متوالی مزبور را در سلولهای متوالی می نویسیم .

2- این مقادیر را انتخاب می كنیم .

3- مكان نمای ماوس را به گوشه پایین سمت راست قسمت انتخابی می آوریم تا به شكل (+) در آید. به اشاره گر ماوس در این حالت Fill Handle می گوییم .

4- حال به طرف پایین یا راست Drag می كنیم .

5- به این ترتیب با رها كردن كلید ماوس خانه های مورد نظر با مجموعه داده های متوالی پر می شوند .

اصطلاح: به اشاره گر ماوس در حالت auto fill, fill hand گفته می شود.

ایجاد لیست جدید خودكار :

اگر برای حروف الفبا Auto fill را اجرا كنیم ، پر كردن خودكار انجام نمی شود . چون حروف الفبا جزء لیستهای آماده نیست پس باید ایجاد شود . برای ایجاد لیست جدید مراحل زیر را انجام می دهیم :

1- انتخاب منوی Tools

2- انتخاب گزینه Options

3- انتخاب Custom list : tab

4- انتخاب New list در كادر Custom list

5- تایپ اطلاعات در قسمت List entries (بعد از وارد كردن هر اطلاعات Enter می كنیم . )

6- انتخاب دكمه add

7- Ok

 

آموزش اکسل - درس ششم - لیست خودکار

ایجاد یك لیست خودكار بر اساس لیست موجود در صفحه :

اگر لیستی بر روی صفحه داشته باشیم و بخواهیم بصورت لیست دائمی در آوریم باید مراحل زیر را انجام دهیم :

1- انتخاب منوی Tools

2- انتخاب گزینه Option

3- انتخاب Custom list : tab

4- روی دكمه Collapse dialog () كه در انتهای كادر فهرست Cells Import list form قرار دارد Click می كنیم . تا پنجره مینیمایز شود.

5- انتخاب لیست در صفحه

6- روی دكمه Collapse Dialog () كه در انتهای كادر فهرست Cells Import list form قرار دارد Click می كنیم . تا Resizeشود.

7- انتخاب دكمه Import

8- OK

نكته :

اصطلاحا به icon ای که در انتهای برخی از text box ها قرار دارد callaps dialog گفته می شود. می توانیم بجای انجام مراحل 4و5و6 در كادر Import ، آدرس سلولهایی كه لیست در آنها قرار دارد را تایپ كنیم .
ویرایش لیست خودكار
می توانیم لیستهایی را كه ایجاد كرده ایم ویرایش كنیم . یعنی اطلاعاتی را حذف كنیم . ویرایش كنیم یا اضافه كنیم . برای این كار مراحل زیر را انجام می دهیم :
1- انتخای منوی Tool

2- انتخاب گزینه Option

3- انتخاب Custom list : tab

4- انتخاب لیست مورد نظر در كادر Custom list

5- كلیك در محل مورد نظر در كادر Entries List

6- ویرایش متن

7- OK

پاك كردن لیست خودكار :
اگر بخواهیم یك لیست خودكار راحذف كنیم تا دیگر پر كردن خودكار بر روی آن عمل نكند مراحل زیر را طی می كنیم :

1- انتخاب منوی Tools

2- انتخاب گزینه Option

3- انتخاب Custom list : tab

4- انتخاب لیست مورد نظر در كادر Custom list

5- انتخاب گزینه delete

6- Ok

نكته :

لیست های آماده شده توسط email قابل حذف نیستند.

غیر فعال كردن Auto fill :

Auto fill بطور خودكار فعال است . جهت غیر فعال نمودن آن مراحل زیر را طی می كنیم:

1- انتخاب منوی Tools

2- انتخای منوی Options

3- انتخاب Tab: edit

4- كادر انتخاب Allow cell drag and drop را غیر فعال می كنیم .

5- OK
پایان درس ششم

گفتگو پیرامون آموزش اکسل – درس ششم – لیست خودکار

(منتشر شده: 1 | در انتظار تایید: 0)
فاطمه قنبری

با تشکر بسیار
آموزش کاملی بود

پاسخ دهید

فقط گزینه‌ی وسط را تیک بزنید. »مشاهده قوانین