آموزش word – درس دوم – بلوك و عملیات مربوط به آن

ابزارهای تولید محتوا » مایکروسافت ورد » آموزش word – درس دوم – بلوك و عملیات مربوط به آن
۱۶ تیر ۱۳۸۹ چاپ

بلوك و عملیات مربوط به آن

– حذف (DELETE)
– انتقال (CUT)
– تكثیر (COPY)
– فراخوانی PASTE

 

بلوك به كمك صفحه كلید

برای انتخاب قسمتی از متن باید كلید Shift را پائین نگه دارید و سپس به كمك مكان نمای چپ ، راست ، بالا و پائین متن مورد نظر را انتخاب كنید. هنگامی كه متن بلوك میشود رنگ قلم و زمینه به حالت نگاتیو در می آید ( برای خارج نمودن از حالت بلوك حركت مكان نما بدون نگه داشتن Shift كافی است ).
در زیر كلیدهای دیگری نیز برای بلوك كردن آمده است

بلوك حرف سمت راستShift+کلید جهت دار سمت راست
بلوك حرف سمت چپShift+کلید جهت دار سمت چپ
بلوك از محل مكان نما تا محل مكان نما در سطر بالاShift+کلید جهت دار سمت بالا
بلوك از محل مكان نما تا محل مكان نما در سطر پائینShift+کلید جهت دار سمت پایین
بلوك كلمه سمت راستShift+ Ctrl+کلید جهت دار سمت راست
بلوك كلمه سمت چپShift+ Ctrl+کلید جهت دار سمت چپ
بلوك یك پاراگرافShift+Ctrl+کلیدهای جهت دار بالا و پایین
بلوك از محل مكان نما تا ابتدای سطرShift+Home
بلوك از محل مان نما تا انتهای سطرShift+End
حركت مكان نما موجب بلوك می گرددفشردن کلید F8
بلوك كلمهدو مرتیه فشردن کلید F8
بلوك جملهسه مرتبه فشردن کلید F8
بلوك كل پروندهچهار مرتبه فشردن کلید F8
بلوك كل پروندهCtrl+A
بلوك از محل مكان نما تا ابتدای پروندهShift+ Ctrl+Home
بلوك از محل مكان نما تا انتهای پروندهShift+ Ctrl+End

 

بلوك به كمك ماوس

برای بلوك كردن به كمك ماوس كافی است روی نقطه شروع ، دكمه سمت چپ ماوس را نگه دارید و تا آخرین جایی كه میخواهید بلوك شود دكمه چپ را رها نكنید. پس از بلوك كردن متن نوبت آن است که عملیات لازم را روی قسمت بلوك شده انجام دهید مانند : تغییر قلم ، تغییر سایز ، تغییر رنگ و…
حذف به كمك صفحه كلید :
برای حذف محدوده ی بلوک شده بایستی کلید Delete را فشار دهید.
حذف به كمك ماوس :
برای حذف قسمتی از پرونده به كمك ماوس باید متن را توسط ماوس انتخاب نمائید و با كمك زیر منوی Clear از منوی Edit قسمت انتخابی را حذف كنید.
حذف به كمك صفحه كلید :
برای حذف باید از انتخاب متن یا بلوك كردن كلید Delete را فشار دهید. فشردن این كلید موجب حذف بلوك خواهد شد.

حذف به كمك ماوس :
برای حذف قسمتی از پرونده به كمك ماوس باید متن را توسط ماوس انتخاب نمائید و با كمك زیر منوی Clear از منوی Edit قسمت انتخابی را حذف كنید.
انتقال بوسیله صفحه كلید:
برای آنكه بتوانید متن را جابجا كنید و یا آن را از یك محل به محل دیگر ببرید باید به روش زیر عمل كنید:
1-به كمك كلیدهای بلوك ، متن خود را بلوك كنید.
2-كلیدهای تركیبی (Ctrl+X) و یا (Shift+Delete) را بفشارید. با فشردن این كلیدهای تركیبی متن شما ناپدید خواهد شد . البته متن ناپدید نگردیده بلكه از محل خود برداشته شده و به داخل حافظه(Clip board) رفته است .
3-حال مكان نمای خود را جابجا نموده و به محلی كه میخواهید متن به آنجا انتقال یابد، بروید.
4-پس از قرارگرفتن در محل مورد نظر كلیدهای تركیبی (Ctrl+V) و یا كلیدهای (Shift+Insert) را فشار دهید تا متن از حافظه به محل جدید انتقال یابد.
اگر مجدداً كلیدهای تركیبی (Ctrl+V) را بفشارید متن مجدداً از حافظه فراخوانی خواهد شد. زیرا این متن تا زمانی كه در ویندوز قرار دارد در حافظه باقی میماند.
البته برای انتقال میتوانستید از زیر منوی Cut در منوی Edit برای ( ذخیره در حافظه و حذف ) و برای ( فراخوانی از حافظه ) از زیر منوی Paste در منوی Edit استفاده كنید.
ا نتقال به كمك ماوس:
برای آنكه توسط ماوس قسمتی از پرونده را انتقال دهید به روش زیر عمل كنید:
1- توسط ماوس متن مورد نظر را بلوك كنید.
2- با نگه داشتن دكمه ماوس روی قسمت انتخاب شده متن خود را به محل جدید بكشید. بدین ترتیب متن شما به محل جدید انتقال خواهد یافت . معمولاً انتقال به كمك ماوس زمانی صورت می گیرد كه بخواهید متن خود را چند سطر بالاتر یا پائین تر انتقال دهید. برای انتقال می توانستید پس از بلوك كردن، كلیك راست نموده و از منوی فوری Cut را انتخاب كنید.

تكثیر و انتقال

تكثیر به كمك صفحه كلید :
برای تكثیر یك قسمت از پرونده به محل دیگر باید روش زیر را دنبال كنید :

1- به كمك كلیدهای فوری متن خود را بلوك كنید.
2- كلید های تركیبی (Ctrl+C) و یا (Ctrl+ Insert) را فشار دهید تا متن در حافظه كپی شود.
3- مكان نما را حركت داده و به محل جدید بروید.
4- در محل جدید كلید های تركیبی (Ctrl+V) و یا (Shift+Insert) را بزنید تا متن درون حافظه در محل جدید فراخوانی شود.

برای تكثیر میتوانستید از زیر منوی Copy و برای فراخوانی از زیر منوی Paste كه هر دو در منوی Edit وجود دارند استفاده كنید.

تكثیر به كمك ماوس :

برای تكثیر متن به كمك ماوس باید به روش زیر عمل كنید :

1- توسط ماوس متن خود را انتخاب كنید.
2- كلید Ctrl را نگه داشته و متن انتخاب شده را به كمك نگه داشتن دكمه سمت چپ ماوس و كشیدن ، به محل مقصد ببرید. این عمل موجب تكثیر متن انتخاب شده می گردد. این عمل نیز با زدن دكمه سمت راست ماوس و انتخاب گزینه Copy امكان پذیر است .

توجه داشته باشید كه تمامی عملیات ذكر شدن تنها برای متن نیست و میتوان برای تصاویر نیز این كار را انجام داد.

انتقال و تكثیر به كمك كلید سمت راست ماوس :

پس از بلوك میتوانید كلید سمت راست ماوس را بفشارید و از آنجا Copy یا Cut را انتخاب كنید و پس از بردن مكان نما به محل جدید مجدداً با زدن دكمه سمت راست ماوس Paste را بزنید.
راه دیگر این است كه پس از انتخاب متن ضمن كشیدن ، توسط دكمه سمت راست و بردن به محل جدید زیر منوی فوری ظاهر خواهد شد كه از شما می پرسد Copy یا Move كه هر كدام را خواستید میتوانید انتخاب كنید.
چند برش با یك حافظه – Spike
شاید بخواهید چند قسمت از پرونده را به حافظه برده و به محل دیگری یا پرونده دیگری انتقال دهید. برای این كار میتوانید متون را تك تك بلوك كرده ، پس از هر بلوك (Ctrl+F3) را بزنید.
همگی متونی كه پس از بلوك روی آنها (Ctrl+F3) را زده اید، اكنون در حافظه قرار دارند. برای فراخوانی همگی آنها فقط كافیست تا (Ctrl+Shift+F3) را بزنید.

 
پایان درس دوم

گفتگو پیرامون آموزش word – درس دوم – بلوك و عملیات مربوط به آن

(منتشر شده: 0 | در انتظار تایید: 0)

فقط گزینه‌ی وسط را تیک بزنید. »مشاهده قوانین