آموزش word – درس هشتم – ایجاد جدول در ورد

ابزارهای تولید محتوا » مایکروسافت ورد » آموزش word – درس هشتم – ایجاد جدول در ورد
۳۰ تیر ۱۳۸۹ چاپ

ایجاد جدول در ورد از طریق منوی جدول ( Draw Table )

برای ایجاد جدول در ورد از منوی Table روی زیر منوی Draw Table كلیك نمائید باكلیك روی این گزینه نوار ابزار Table & Border ظاهر میگردد و گزینه قلم موجود روی این نوار ابزار به داخل میرود.
روی مداد كلیك كنید. اكنون مداد در دست شماست به راحتی میتوانید با كلیك روی یك نقطه و كشیدن آن یك چهارگوش كه همان خط دور یا حاشیه جدول است را رسم كنید.
حال نوبت كشیدن خط های وسطی جدول است . رسم این خط ها نیز آسان است كافیست تا از نقطه بالایی یك خط به سمت نقطه پائینی چهارگوش رسم كنید. برای بوجود آوردن بقیه ستونها و ردیفها از همین روش استفاده كنید.

 

راه دیگر ایجاد جدول :

این راه از طریق نوار ابزار استاندارد انجام میگیرد برای درج جدول باید روی نشانه جدول كه به نام Insert Table می باشد كلیك كنید.

 

امكان تغییر عرض خانه ها :
برای آنكه بتوانید عرض خانه های خود را كم و زیاد كنید ، كافیست تا بین دو خانه قرار بگیرید با قرار گرفتن بین دو خانه نشانه شما به شكل یك فلش دو طرفه درخواهد آمد. حال با كشیدن خط به سمت دیگر یك خانه بزرگتر و خانه دیگر كوچكتر می گردد.
اگر خواستید تا فقط یك خانه بزرگتر گردد نه یك ستون باید آن خانه را بلوك كنید. برای انجام این كار باید نشانگر ماوس خود را روی آن خانه قرار دهید و یك كلیك كنید تا خانه شما بلوك گردد. در این حالت است كه با تغییر عرض خانه فقط عرض خانه بلوك شده در آن ردیف تغییر پیدا میكند. با قرار گرفتن بین خانه ها و جابجایی ستون فقط همان ستونی كه روی آن قرار گرفته اید تغییر عرض پیدا خواهد كرد.

 

امكان تغییر ارتفاع خانه :
همانطور كه برای تغییر عرض ستــون مابین دو ستون قرار گرفتید برای تغییر ارتفاع خانه ها نیز باید بین دو ردیف قرار بگیرید. اكنون میتوانید ارتفاع خانه ها را به دلخواه تغییر دهید.

 

ادغام و حذف خانه ها :
برای آنكه بتوانید خانـــه ها را ادغـــام و یا حـــذف كنید بایــد از روی نوار ابزار Table & Border روی نشانه پاك كن (Eraser) كلیك كنید حال روی یك خط كه وسط دو خانه قرار گرفته كلیك نمائید با انجام این عمل خط حذف خواهد شد و دو خانه شما تبدیل به یك خانه میگردد. این عمل را میتوانید برای دیگر خانه ها نیز انجام دهید تا خطوط جدول حذف گردد و با برداشتن این خط ها خانه های جدول ادغام و یا حذف می گردند.
– درج متن در محل های گوناگون یك خانه (Alignment) : برای آنكه بتوانید در محل های گوناگون یك خانه تایپ كنید كافیست تا روی خانه مورد نظر كلیك راست كنید. حال با انتخاب گزینه Alignment سه حالت مختلف برای قرار گرفتن متن در یك خانه در اختیار شماست كه البته این حالتها را روی نوار ابزار میتوانید مشاهده كنید.

 

تایپ عمودی ( Text Direction) :

 

برای تایپ عمودی در جدول كافی است تا خانه مورد نظر را انتخاب كرده سپس كلیك راست نمائید. حال با انتخاب گزینه Text Direction متن شما بطور عمودی تایپ خواهد شد البته هر با كلیك مجدد موجب چرخش به حالتی دیگر میگردد. این گزینه را میتوانید بر روی نوار ابزار و یا از منوی Format انتخاب كنید. با كلیك روی این گزینه انتخاب نوع تایپ وجود دارد كافیست تا روی گزینه آن كلیك نموده و ok را بزنید.

 

تقسیم خانه ها (Split Cells) 

برای آنكه بتوانید یك خانه را به دو خانه تقسیم كنید باید روی خانه مورد نظر كلیك راست كنید و سپس با استفاده از این منوی فوری گزینه Split Cells را انتخاب كنید و یا از نوار ابزار یا از منوی Table استفاده كنید.

 

تعداد ستون ها (Number of Columns) 
در این گزینه باید مشخص كنید كه خانه یا خانه هایی كه انتخاب كرده اید به چند خانه تقسیم شود فرضاً اگر یك خانه انتخاب كرده باشید میتوانید عدد دو را در این گزینه وارد كنید تا یك خانه به دو خانه تقسیم شود.

 

تعداد ردیف ها (Number of Rows) 
در این گزینه تعداد ردیفها را میتوان مشخص نمود.

 

ادغام خانه ها قبل از تقسیم (Merge Cells Before Split) 

توسط این گزینه میتوانید مشخص كنید كه در صورت نیاز اول خانه های انتخابی را با هم یكی كرده ( ادغام ) سپس عمل تقسیم را انجام دهد. زمانی كه دو خانه را بلوك می كنید با زدن كلیك راست Merge Cells ظاهر میشودو یا میتوانید از نوار ابزار و یا از منوی Table استفاده كنید.

 

مساوی كردن عرض و ارتفاع خانه ها


برای مساوی كردن عرض و ارتفاع خانه ها دو نشانه روی نوار ابزار Table & Border وجــــود دارد یكی عرض خـــانه ها را مساوی میكند (Distribute Columns Evenly) و دیگری ارتفاع خانه ها را مساوی می نماید (Distribute Rows Evenly) این دو گزینه را نیز میتوانید در منوی Table بیابید.

 

قالب بندی خودكار


قالب بندی خودكار (Table Auto Format)
این زیر منو كه در منوی Table قراردارد این امكان را میدهد تا از طرح های از پیش آماده برنامه Word استفاده كنید.
با كلیك روی این زیر منو پنجره ای ظاهر میشود. در سمت چپ توسط گزینه Formats انواع و اقسام طرح های آماده را در اختیار دارید. پس از تایپ جدول و بلوك آن كافیست تا یكی از این طرحها را انتخاب كنید. با انتخاب طرح مورد نظر تمامی جدول شما به شكل نمونه انتخابی در خواهد آمد.

 

1- تائیدات قالبها (Format To Apply) 

الف) كناره ها (Borders) : توسط این گزینه میتوانید خطهای جدول را بردارید یا بگذارید.
ب ) سایه(Shading) : توسط این گزینه میتوانید از انواع و اقسام سایه در جدول استفاده كنید.
ج ) قلم (Font) : توسط این گزینه انواع و اقسام مختلف قلمها در جدول بكارمیرود.
د ) رنگ (Color) : توسط این گزینه امكان دارید تا از رنگهای مختلف در جدول استفاده كنید. ( البته در صورتیكه چاپگر رنگی در اختیار داشته باشید).
ه ) جمع كردن خودكار (Autofit) : این گزینه موجب جمع شدن جدول و مرتب شدن آن میگردد. توجه : اگر داخل این گزینـــه ضربدر نزنید با ضــربدر زدن داخل گزینه (سایه) فقط از ترام های بین سفید و مشكی برای رنگهای داخل جدول استفاده میشود.

 

2- تائیدات قالبهای ویژه (Apply Special Formats to) :

با انتخاب این گزینه میتوانید مشخصات تیتر اصلی را تغییر جلوه دهید.
الف ) سرتیتر ردیف (Heading Rows) : كلیك روی این انتخاب موجب خواهد شد تا ردیف اول بعنوان تیتر اصلی قرار بگیرد.
ب ) ستون اول (First Column) : كلیك روی این انتخاب موجب خواهد شد تا ستون اول بعنوان تیتر اصلی در نظر گرفته شود.
ج ) ردیف آخر (Last Row) : كلیك روی این انتخاب موجب خواهد شد تا ردیف آخر سرتیتر اصلی در نظر گرفته شود . نمونه این جدول بیشتر در هنگام تایپ سندهای حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد كه ردیف انتهایی ( یا جمع ) بعنوان تیتر می باشد.
د ) ستون آخر (Last Colmun) : كلیك روی این انتخاب موجب خواهد شدتا ستون آخر بعنوان سرتیتر اصلی در نظر گرفته شود.
امكان این كه دو تیتر اصلی وجود داشته باشد نیز وجود دارد . كافیست تا دو گزینه را كلیك كنید.

 

آموزش word - درس هشتم - ایجاد جدول در ورد

درج ستون


درج ستون(Insert Colmun) 
برای اضافه كردن یك ستون از منوی Table زیر منوی Insert Colmun میتوان استفاده كرد.

 

درج ردیف( Insert Row) 
برای اضافه كردن یك ردیف از منوی Table زیر منوی Insert Row میتوان استفاده كرد.درصورتیكه بخواهید به آخر جدول یك ردیف اضافه كنید كافی است مكان نما رادر آخرین خانه قرار داده سپس كلید Tab صفحه كلید را بفشارید.

 

درج خانه (Insert Cell) 

برای اضافه كردن یك خانه از منوی Table زیر منوی Insert Cell میتوان استفاده كرد.

 

حذف(Delete) 
برای حذف كردن یك ستون و یك ردیف و یا یك خانه از منوی Table زیر منوی Delete میتوان استفاده كرد.
شكستن جدول (Break Table) در طور صفحه

 

ردیفی كه میخواهید در صفحه بعد ظاهر شود كلیك كنید و Ctrl+Enter را بفشارید.

 

تكرار تیتر اصلی در جدول(Heading) 
قبل از دانستن این نكته باید بدانید كه در یك جدول بالاترین ردیف بعنوان تیتر اصلی در نظر گرفته میشود. حال اگر میخواهید این تیتر اصلی جدول در تمامی صفحات ( هنگامی كه جدول در چند صفحه پشت سرهم تایپ میشود) تكرار شود كافیست تا مكان نما را روی تیتر اصلی قرار داده و از منوی Tableروی زیر منوی Heading كلیك نمائید این عمل موجب خواهد شد كه این تیتر اصلی در تمامی صفحات جداول پشت سر هم تكرار گردد.

 

جداكردن یك جدول به دوجدول مستقل(Split Table) 
برای جدا كردن Table به دو قسمت جایی را كه میخواهید اولین جای Table دوم باشد كلیك و بلوك كنید در منوی Table زیر منوی Split Table را انتخاب كنید.

 

پایان درس هشتم

گفتگو پیرامون آموزش word – درس هشتم – ایجاد جدول در ورد

(منتشر شده: 24 | در انتظار تایید: 0)
ناشناس

وقتی در ورد جدول را از یک طرف می کشیم از طرف دیگر هم اضافه می گردد

پاسخ دهید
بارانا

سلام …من یه مشکل دارم ممنون می شم راهنمایی کنید …من یه فایل ورد دارم ک از قبل تایپ شده و جدولی هم توی صفحه هاش وجود داره من یه بریک زدم صفحه ۲۵ام و۲۶ام افقی بشه ..ویه جدول تو صفحه۲۶م هست ک چندتا مطلب زیر جدول هست به هیچ و جه نمی تونم اون مطالبو بیارم زیر جدول تو صفحه افقی و حتی نمی شه کوپی کرد …و نمی تونم تو اون پیج افقی زیر جدول تایپ کنم اصن مکان نما نمیاد بیرون ازش ک بتونم تایپ کنم..نمی دونم چطوری حلش کنم ممنون می شم راهنپاییم کنید

پاسخ دهید
طاهری

سلام،
فرمت مقاله پیش رو دو ستونی است ولی من شکل و جداولی دارم که در یک ستون جا نمیگیره، برای اینکه در وسط یا دو ستون قرار بگیره، باید چیکار کنم؟؟؟

پاسخ دهید
هاشم رونقی

در برنامه من اصلا جدول نیست چیکار کنم؟؟

پاسخ دهید
پرنیا

سلام انهایی که مشکل جابه جایی ستون بعد چاب دارند باید قبل چاپ pdf کنند.

پاسخ دهید
ناشناس

سلام انهایی که مشکل جابه جایی ستون بعد چاب دارند باید قبل چاپ pdf کنند.

پاسخ دهید
ناشناس

سلام نوار ابزار table & border کجاست

پاسخ دهید
ناشناس

سلام می تونم جدولی درست کنم با کلمات مختلف چجوری

پاسخ دهید
ندا

من وقتی جدول درست میکنم و چاپ میکنم جدولام تو چاپ جا به جامیشن باید چیکار کنم؟

پاسخ دهید
ناشناس

سلام یه جدول می خوام بصورت عمودی رسم کنم همراه با متن تا بتونم در برگه آچهار بصورت عمودی چاپ بشه چی کار کنم

پاسخ دهید
مهدی

سلام چطوری میشه خونه خای جدول وکوچیک وبزرگ کرد

پاسخ دهید
ناشناس

سلام
چطوری فایل هایی که مثلا با ورد ۲۰۰۰۷ نوشتیم تو ورد دیگه ای نشون بده

پاسخ دهید

در پاسخ به ناشناس

سلام
به صورت پیشفرض این امکان وجود دارد. نیازی به اقدام خاصی نیست.

پاسخ دهید
Ali

سلام خسته نباشید چطوری میشه جدولی را رسم کرد گوشه هاش خمیده باشه و زاویه قائمه نداشته باشه

پاسخ دهید

در پاسخ به Ali

سلام
در ورد چنین امکانی وجود ندارد. البته می‌توانید خطوط بیرونی جدول را پاک کنید و جدول را داخل یک تکست باکس با گوشه‌های گرد و زاویه‌دار قرار دهید.

پاسخ دهید
محمد

سلام
چنانچه بخواهیم یک ستون از سمت راست به یک جدول اضافه کنیم، چگونه باید اقدام کنیم؟
میشه توضیح بدین ممنون میشم.

پاسخ دهید

در پاسخ به محمد

سلام
برای وارد کردن ستون به جدول موجود، ابتدا ستون مورد نظر (ستونی که می‌خواهید سمت راستش ستون دیگری باشد) را انتخاب می‌کنیم (ماوس را بالای اولین ردیف ستون قرار داده تا فلش مربوط به انتخاب ستون مشخص شود) سپس بعد از انتخاب ستون، کلیک راست کرده و گزینه‌ی Insert Column را انتخاب میکنید.

پاسخ دهید
علیرضا

سلام به همه دوستان.من میخوام یک خط بین یک خانه را پاک کنم.چطوری.تورو خدا سریع جواب بدید. ممنون

پاسخ دهید
عصرعلم

در پاسخ به علیرضا

سلام
از منوی Design بر روی گزینه ی Eraser کلیک کنید و خط بین خانه ای که میخواهید را حذف کنید.

پاسخ دهید
علی اشراقی

سلام
با سپاس
اینجانب با مشکلی مواجه شده‌ام.
لطفا راهنمایی بفرمایید.
می‌خواهم در وُرد ۲۰۱۳، خانه‌ای را تغییر عرض دهم، طوری که عرض ستون تغییر نکند و خانه‌های بالا و پایینی از این تغییر عرض تبعیت نکنند.
شما نوشته‌بودید باید آن خانه (سلول جدول) را بلاک کنم.
اما این بلاک کردن چگونه است تا موفق به انجام آن اقدام گردم؟
لطفا دقیق‌تر توضیح بدید.
اینجانب در یک خانه دابل‌کلیک کردم تا محتوی آن انتخاب شود، اما در تغییر عرض، کل ستون دچار تغییرعرض می‌شد.
خانه‌ی مجاور را نیز انتخاب کردم، نشد.
و به فرموده‌ی شما ابتدا یک کلیک کردم و بعد تغییر عرض دادم، اما بازهم نشد.
این بلاک کردن دقیقا یعنی چی؟
ممنونم

پاسخ دهید
عصرعلم

در پاسخ به علی اشراقی

سلام
در ورد ۲۰۰۷، ۲۰۱۰ و احتمالا ۲۰۱۳ (شخصا امتحان نکردم) میتونید بعد از انتخاب سلول جدول، از لبه ی Design گزینه ی Eraser را انتخاب کنید و خط مربوط به آن خانه از جدول را پاک کنید و بعد با استفاده از گزینه ی Draw table خط جدیدی در مکان مورد نظر رسم کنید. این خط مستقل از سایر خطوط مرزی قابل جابجایی است.

پاسخ دهید
آتریسا

سلام ببخشید من میخوام کمکم کنید فوری
یه جدول ۱۲۰ردیفی دارم که میخوام کلش بشه یه صفحه دورو قبلا توی ورد ۲۰۰۳ یادم بودش که چه طوری انجام میشد ولی وردم چون ۲۰۱۰ چندان زیر منوهاشو اشنا نیستم اینم شمارم لطفا بهم بگید چیکار کنم خیلی اورژانسیه همین امشب جواب بدید چون نیاز دارم فردا:((
۰۹۳۸۰۸۰۱۹۶۵

پاسخ دهید
محمد

از اين بهتر نديده بودم . ممنون. خسته نباشيد

پاسخ دهید
هادی محمودی

عالی بود

پاسخ دهید

فقط گزینه‌ی وسط را تیک بزنید. »مشاهده قوانین